Welkom bij de Gezinsparaplu

Wat is de Gezinsparaplu?

De Gezinsparaplu is een lokaal netwerk van gezinshuisouders, pleegouders en vrijwilligers die elkaar ondersteunen en versterken op zowel praktisch als emotioneel gebied. Het is fijn wanneer een van de gezinnen het moeilijk heeft, om ondersteund te worden door anderen die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten. Onder de gezinsparaplu zitten ook mensen die als vrijwilliger praktische hulp kunnen bieden aan pleeggezinnen en gezinshuizen. De Gezinsparaplu kan ook andere gezinnen ondersteunen die een moeilijke tijd met hun (adoptie)kinderen doormaken.

De Gezinsparaplu verbindt mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Je komt elkaar tegen op straat of in de supermarkt. Daardoor kun je elkaar snel helpen.

Wat doet een parapluhouder?

De paraplu wordt ‘opgehouden’ door de parapluhouder; dat is een gezinshuisouder of ervaren pleegouder die coördinator en aanjager van het netwerk is. Hij of zij onderneemt activiteiten om de onderlinge band te versterken, zoals koffiemomenten en bijeenkomsten. Daarnaast is de parapluhouder aanspreekpunt in het gebied voor kortdurende laagdrempelige hulpvragen ter ondersteuning van gezinnen. De parapluhouder werft vrijwilligers en is betrokken bij de werving van nieuwe (deeltijd)pleegouders.

De parapluhouder is zelf een ervaringsdeskundige op het gebied van opvang van kinderen én een netwerker die snel kan schakelen tussen verschillende partijen.

Wat is dan het verschil met professionele jeugdhulporganisaties?

De kracht van de Gezinsparaplu is dat het mensen verbindt die vanuit hun ervaringsdeskundigheid elkaar kunnen ondersteunen Het is aanvullend op de begeleiding die geboden wordt door de professionele organisaties zoals pleegzorgorganisaties, sociale wijkteams en specialistische jeugdhulporganisaties. We werken wel nauw met hen samen, maar hebben geen kantoortijden en hebben letterlijk de keukentafel in de wijk staan.

In regio Eemland zijn parapluhouders en hun netwerk actief in elk dorp of gebied.