Verwijzers

Voor ieder kind een thuis!

Door in een wijk of dorp een netwerk te vormen, kun je bij elkaar terecht om ervaringen uit te wisselen of herkenning bij elkaar te vinden of steun op het moment dat het minder goed gaat. We dragen tenslotte zorg voor kinderen die veel hebben meegemaakt en staan  voor een moeilijke taak.

De ervaring leert dat het goed is om een netwerk te hebben, aanvullend op de begeleiding van de pleegzorg. Er is een parapluhouder (ervaren pleegouder of gezinshuisouder) aangesteld om het netwerk op te zetten en te onderhouden in een gebied. Diegene staat klaar om uw vragen te beantwoorden.

De vrijwilligers die in het netwerk zitten bieden allerlei diensten aan zoals helpen in het huishouden, of bijvoorbeeld met een kind een middagje wat doen. Dit ontlast gezinnen, waardoor er meer kans is om het met elkaar vol te houden. Aangezien zij niet altijd nodig zijn voor het netwerk zelf, bieden wij ze ook aan voor biologische ouders die deze hulp niet uit hun eigen netwerk kunnen halen of het netwerk te belast is.

Voor de professional is het essentieel om na te gaan wie de steunfiguren zijn van het gezin bij het verkennen van de hulpvraag. Je kunt dan een vrijwilligersorganisatie (laten) benaderen voor een steunend netwerk. Daarnaast kun je voor acute vragen of voor een korte periode, de parapluhouder van Gezinsparaplu vragen om mee te denken.

De parapluhouder van Gezinsparaplu heeft in het gebied contact met sleutelfiguren in de wijken, vrijwilligersorganisaties en kent de burgerinitiatieven. Er wordt snel geschakeld, zonder ingewikkelde procedures. Mogelijk kunnen zij doorverwijzen als ze zelf geen opties hebben. Let op dat er fictieve namen gebruikt worden voor de cliënt!

De parapluhouders van Gezinsparaplu zijn direct te bereiken via de mail.