Pleeggezinnen

Door in een wijk of dorp een netwerk te vormen, kun je bij elkaar terecht om ervaringen uit te wisselen of herkenning bij elkaar te vinden of steun vinden op het moment dat het minder goed gaat. We dragen tenslotte zorg voor kinderen die veel hebben meegemaakt en staan voor een moeilijke taak.

De ervaring leert dat het goed is om aanvullend op de begeleiding van een pleegzorgbegeleider, steun te ervaren bij andere pleegouders middels uitwisseling en herkenning van dingen. Er is een parapluhouder (ervaren pleegouder of gezinshuisouder) aangesteld om het netwerk op te zetten in uw gebied en die klaar staat om uw vragen te beantwoorden (ook in de weekenden en vakanties).

Wanneer het goed gaat met het pleegkind is het waardevol om ervaringen te horen van andere pleegouders, te weten wie er in de buurt woont en daarmee in contact te zijn. Ook komt het voor dat pleegkinderen onderling contact onderhouden. Hoe vaak u echt meedoet, bepaalt u zelf.

Als het wat minder goed gaat in uw pleeggezin, kan het fijn zijn om de parapluhouder te benaderen die een luisterend oor kan bieden en vanuit ervaringsdeskundigheid met u mee kan denken. Daarnaast worden er regelmatig koffiemomenten georganiseerd en andere activiteiten om de band tussen pleegouders te versterken. Ook daarvoor geldt dat u meedoet naar behoefte. De parapluhouder staat ervoor open om te horen wat de behoeftes zijn van de pleegouders en zal dit met u afstemmen.

De pleegzorgorganisaties hebben het concept de Gezinsparaplu met enthousiasme ontvangen en adviseren u met klem om aan te sluiten bij een Gezinsparaplu in de buurt!

Meer kinderen kunnen thuis blijven wonen – minder doorplaatsingen – groei en behoud van het aantal pleegouders en gezinsvormen – steun en versnelling voor lokale teams wanneer zij een plekje zoeken voor een kind.

Ben je pleegouder in de onderstaande plaatsen/wijken, dan willen we graag in contact komen met je.

Klik op je plaats of wijk